• 1
  • 2
  • 3

Missie & Visie

Missie 

Attached is de ideale "Partner in ICT" door op het juiste moment de juiste personeelscapaciteit beschikbaar te stellen, waardoor onze klanten flexibel op veranderingen in omstandigheden kunnen inspelen.

Door persoonlijke aandacht, deskundigheid en integriteit in de omgang met onze medewerkers en klanten voegen wij waarde toe en bouwen wij lange termijn relaties op.

Door te blijven investeren in de opleidingen van onze medewerkers beschikken deze altijd over kennis van de meest recente producten. Daardoor kunnen we onze klanten snel en op de meest kosteneffectieve manier helpen met het oplossen van hun automatiseringsvraags

 

Visie

Door het bieden van oplossingen en het voortdurend bezig zijn met de vakinhoudelijke en persoonlijke groei van onze IT-Specialisten, zijn wij in staat onze deskundigheid steeds verder te vergroten. Hierdoor borgt Attached het leveren van toegevoegde waarde aan haar klanten én medewerkers.


We gaan onze klanten helpen meer te halen uit hun automatiseringsbudget. Dit gaan we mogelijk maken door veel standaard diensten vanuit de Cloud in te zetten bij onze klanten. CRM, mail, de opslag van data; wij laten onze klanten niet meer zelf investeren in hard- en software. In het beheren/beheersen van deze externe resources onderscheidt Attached zich. Snel, foutloos en kostenefficiënt.