top of page

 Privacyverklaring

Attached, als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens die u verstrekt om u te helpen bij de communicatie met Attached.

1. Identiteit

Attached B.V. is gevestigd te 3438 EV, Nieuwegein aan de Symfonielaan 26 en staat ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 30139629.

2. Persoonsgegevens

Op  deze website wordt op verschillende plaatsen om persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die u kunnen identificeren, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, huisadres en cv. Attached streeft ernaar persoonlijke informatie die wordt verstrekt tijdens een bezoek aan de website van Attached te verwerken en te beheren op een manier die uw privacy waarborgt en beschermt.

3. Grondslag en doeleinden van verwerking persoonsgegevens

Om Persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u te kunnen informeren over Attached, u te kunnen voorzien van de door u aangevraagde informatie, uw aanvraag in behandeling te nemen, uw aanmelding in behandeling te nemen en/of uw sollicitatie in behandeling te nemen. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden, uw aanmelding te kunnen verwerken of uw sollicitatie op vacatures of freelance opdrachten te kunnen beoordelen. 

Attached heeft een gerechtvaardigd commercieel belang om de door u verstrekte gegevens te verwerken. Het belang van Attached wordt daarbij afgewogen tegen uw privacybelang. Daarom verwerken wij niet meer gegevens dan nodig is om onze diensten te kunnen leveren.

4. Bewaartermijn

Attached zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Wij delen uw gegevens niet met derden

Alle aan Attached verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en zal door Attached niet worden verkocht, verhuurd of gedeeld met derden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken. 

6. Cookies

Attached maakt naast persoonsgegevens gebruik van "cookies". Een cookie is een klein bestand dat door een server op uw computer of ander internetapparaat wordt opgeslagen  en dat alleen kan worden herkend door de server die de cookie opslaat. Cookies registreren geen persoonlijke informatie zoals namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere persoonlijk identificeerbare informatie. 

Als u wilt, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. De door cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor websitestatistieken en maken een anonieme en geaggregeerde evaluatie van het websitegebruik mogelijk. 

Via onze website worden cookies  van Google geplaatst, als deel van de "Google Analytics"-dienst, inclusief bijbehorende aankopen. Attached maakt gebruik van Google Analytics om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om het gebruik van de website te kunnen optimaliseren. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

7. Aanpassing Privacy Statement

Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing. Het Addendum kan deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen worden direct op de website gepubliceerd.

bottom of page