top of page

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de bijgevoegde website wordt uitdrukkelijk beheerst door deze voorwaarden. Het gebruik van de website verplicht de gebruiker tot alle voorwaarden. 

1. Doel

Alle informatie op de website is informatief bedoeld, maar er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de juistheid ervan. Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de inhoud en de aard van de informatie op de website juist zijn. 

 

2. Aansprakelijkheid

Attached is niet verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, geleden door de bezoeker of gebruiker van de website of door derden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal of diensten op de website of van websites die daaraan gelinkt zijn.

 

3. Intellectuele eigendomsrechten

Deze website wordt beheerd door Attached. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de inhoud en het ontwerp van de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's en geluiden, zijn eigendom van Attached of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande toestemming van Attached mag de inhoud van de website niet worden herdrukt, gewijzigd of op enige wijze worden gepubliceerd of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

 

4. Privacy

Alle informatie die door de gebruiker aan Attached wordt verstrekt, wordt beschouwd als bevoorrechte informatie en zal, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet door Attached worden gedeeld met derden, behalve voor zover nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten of het gerechtelijk apparaat.

 

5. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en bepalingen, alsmede op geschillen of klachten die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen en vorderingen als deze zullen bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank te Utrecht.

 

6. Gegevensbescherming – cookies

Attached kan cookies gebruiken op haar website. Een cookie is een klein gegevensbestand dat via uw browser naar uw computer wordt gestuurd. Met deze cookies kan Attached anonieme informatie ontvangen over uw bezoeken aan de website van Attached. Attachment gebruikt deze informatie voornamelijk om de website zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van de bezoeker. Attached gebruikt geen cookies om informatie van uw computer op te halen die niet in een cookie is verzonden. Ook kunnen cookies worden gebruikt om onze website efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties.

 

7. Wijzigingen van deze voorwaarden

Attached behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website.

bottom of page